Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-13/05/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPK22Dầu ít lưu huỳnh 05/202210/5/2022Trước 21:00 ngày 06/05/2022
2TRUK22Cao su RSS3 05/202225/05/2022Trước 15:00 ngày 09/05/2022
3ZFTM22Cao su TSR20 06/202231/05/2022Trước 15:00 ngày 13/05/2022
4FEFK22Quặng sắt 05/202231/05/2022Trước 21:00 ngày 13/05/2022
5NQMM22Dầu WTI Mini 06/202217/05/2022Trước 21:00 ngày 13/05/2022
6MCLEM22Dầu WTI micro 06/202217/05/2022Trước 21:00 ngày 13/05/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUK22Cao su RSS3 05/202225/05/2022Trước 15:00 ngày 09/05/2022
2QPK22Dầu ít lưu huỳnh 05/202212/5/2022Trước 21:00 ngày 10/05/2022
3MPOK22Dầu cọ thô 05/202213/05/2022Trước 15:00 ngày 11/05/2022
4ZLEK22Dầu Đậu Tương 05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 11/05/2022
5ZSEK22Đậu Tương 05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 11/05/2022
6ZREK22Gạo thô 05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 11/05/2022
7ZMEK22Khô Đậu Tương 05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 11/05/2022
8ZWAK22Lúa Mỳ 05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 11/05/2022
9KWEK22Lúa mỳ Kansas 05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 11/05/2022
10ZCEK22Ngô05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 11/05/2022
11CCEK22Ca cao05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 11/05/2022
12ZFTM22Cao su TSR20 06/202231/05/2022Trước 15:00 ngày 13/05/2022
13FEFK22Quặng sắt 05/202231/05/2022Trước 21:00 ngày 13/05/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự