Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 05-18/08/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPQ22Dầu ít lưu huỳnh 08/202209/08/2022Trước 21:00 ngày 05/08/2022
2TRUQ22Cao su RSS3 08/202225/08/2022Trước 15:00 ngày 09/08/2022
3ZFTU22Cao su TSR20 09/202231/08/2022Trước 15:00 ngày 15/08/2022
4FEFQ22Quặng sắt 08/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 15/08/2022
5NQMU22Dầu WTI mini 09/202217/08/2022Trước 21:00 ngày 15/08/2022
6MCLEU22Dầu WTI micro 09/202217/08/2022Trước 21:00 ngày 15/08/2022
7CLEU22DầuWTI 09/202218/08/2022Trước 21:00 ngày 17/08/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUQ22Cao su RSS3 08/202225/08/2022Trước 15:00 ngày 09/08/2022
2QPQ22Dầu ít lưu huỳnh 08/202211/08/2022Trước 21:00 ngày 09/08/2022
3ZLEQ22Dầu đậu tương 08/202212/08/2022Trước 21:00 ngày 10/08/2022
4ZSEQ22Đậu tương 08/202212/08/2022Trước 21:00 ngày 10/08/2022
5ZMEQ22Khô đậu tương 08/202212/08/2022Trước 21:00 ngày 10/08/2022
6MPOQ22Dầu cọ thô 08/202215/08/2022Trước 15:00 ngày 11/08/2022
7ZFTU22Cao su TSR20 09/202231/08/2022Trước 15:00 ngày 15/08/2022
8FEFQ22Quặng sắt 08/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 15/08/2022
9NQMU22Dầu WTI mini 09/202219/08/2022Trước 21:00 ngày 17/08/2022
10MCLEU22Dầu WTI micro 09/202219/08/2022Trước 21:00 ngày 17/08/2022
11CLEU22Dầu WTI09/202222/08/2022Trước 21:00 ngày 18/08/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự