Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022 

Lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPX22Dầu ít lưu huỳnh 11/2208/11/2022Trước 21:00 ngày 04/11/2022
2TRUX22Cao su RSS3 11/2224/11/2022Trước 15:00 ngày 08/11/2022
3QWZ22Đường trắng 12/2215/11/2022Trước 21:00 ngày 11/11/2022
4ZFTZ22Cao su TSR20 12/2230/11/2022Trước 15:00 ngày 14/11/2022
5FEFX22Quặng sắt 11/2230/11/2022Trước 21:00 ngày 14/11/2022
6NQMZ22Dầu WTI mini 12/2216/11/2022Trước 21:00 ngày 14/11/2022
7MCLEZ22Dầu WTI micro 12/2216/11/2022Trước 21:00 ngày 14/11/2022
8CLEZ22Dầu WTI 12/2217/11/2022Trước 21:00 ngày 16/11/2022
9KCEZ22Cà phê Arabica 12/2221/11/2022Trước 21:00 ngày 18/11/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUX22Cao su RSS3 11/2224/11/2022Trước 15:00 ngày 08/11/2022
2QPX22Dầu ít lưu huỳnh 11/2210/11/2022Trước 21:00 ngày 08/11/2022
3ZSEX22Đậu tương 11/2214/11/2022Trước 21:00 ngày 10/11/2022
4ZREX22Gạo thô 11/2214/11/2022Trước 21:00 ngày 10/11/2022
5MPOX22Dầu cọ thô 11/2215/11/2022Trước 15:00 ngày 11/11/2022
6QWZ22Đường trắng 12/2215/11/2022Trước 21:00 ngày 11/11/2022
7ZFTZ22Cao su TSR20 12/2230/11/2022Trước 15:00 ngày 14/11/2022
8FEFX22Quặng sắt 11/2230/11/2022Trước 21:00 ngày 14/11/2022
9NQMZ22Dầu WTI mini 12/2218/11/2022Trước 21:00 ngày 16/11/2022
10MCLEZ22Dầu WTI micro 12/2218/11/2022Trước 21:00 ngày 16/11/2022
11CLEZ22Dầu WTI 12/2221/11/2022Trước 21:00 ngày 17/11/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự