Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 04-11/03/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPH22Dầu ít lưu huỳnh 03/202208/03/2022Trước 21:00 ngày 04/03/2022
2TRUH22Cao su RSS3 03/202225/03/2022Trước 15:00 ngày 09/03/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

TTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1QPH22Dầu ít lưu huỳnh 03/202210/03/2022Trước 21:00 ngày 08/03/2022
2TRUH22Cao su RSS3 03/202225/03/2022Trước 15:00 ngày 09/03/2022
3KWEH22Lúa mỳ Kansas 03/202214/03/2022Trước 22:00 ngày 10/03/2022
4ZCEH22Ngô03/202214/03/2022Trước 22:00 ngày 10/03/2022
5ZLEH22Dầu Đậu Tương 03/202214/03/2022Trước 22:00 ngày 10/03/2022
6ZMEH22Khô Đậu Tương 03/202214/03/2022Trước 22:00 ngày 10/03/2022
7ZREH22Gạo thô03/202214/03/2022Trước 22:00 ngày 10/03/2022
8ZSEH22Đậu Tương 03/202214/03/2022Trước 22:00 ngày 10/03/2022
9ZWAH22Lúa Mỳ03/202214/03/2022Trước 22:00 ngày 10/03/2022
10MPOH22Dầu cọ thô 03/202215/03/2022Trước 15:00 ngày 11/03/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự