THÔNG BÁO: LỊCH TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG NGÀY 03-20/02/2023

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Golden Finance thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUG23Cao su RSS3 02/202321/02/2023Trước 15:00 ngày 03/02/2023
2QPG23Dầu ít lưu huỳnh 02/202308/02/2023Trước 21:00 ngày 06/02/2023
3QWH23Đường trắng 03/202313/02/2023Trước 21:00 ngày 09/02/2023
4ZFTH23Cao su TSR20 03/202328/02/2023Trước 15:00 ngày 10/02/2023
5FEFG23Quặng sắt 02/202328/02/2023Trước 21:00 ngày 10/02/2023
6NQMH23Dầu WTI mini 03/202315/02/2023Trước 21:00 ngày 13/02/2023
7MCLEH23Dầu WTI micro 03/202315/02/2023Trước 21:00 ngày 13/02/2023
8KCEH23Cà phê Arabica 03/202317/02/2023Trước 21:00 ngày 16/02/2023
9CLEH23Dầu WTI 03/202317/02/2023Trước 21:00 ngày 16/02/2023
10NQGH23Khí tự nhiên mini 03/202321/02/2023Trước 21:00 ngày 17/02/2023
11CTEH23Bông sợi 03/202322/02/2023Trước 21:00 ngày 17/02/2023
12CCEH23Ca cao 03/202322/02/2023Trước 21:00 ngày 17/02/2023
13NGEH23Khí tự nhiên 03/202322/02/2023Trước 21:00 ngày 20/02/2023

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUG23Cao su RSS3 02/202321/02/2023Trước 15:00 ngày 03/02/2023
2QPG23Dầu ít lưu huỳnh 02/202310/02/2023Trước 21:00 ngày 08/02/2023
3QWH23Đường trắng 03/202313/02/2023Trước 21:00 ngày 09/02/2023
4ZFTH23Cao su TSR20 03/202328/02/2023Trước 15:00 ngày 10/02/2023
5FEFG23Quặng sắt 02/202328/02/2023Trước 21:00 ngày 10/02/2023
6MPOG23Dầu cọ thô 02/202315/02/2023Trước 15:00 ngày 13/02/2023
7NQMH23Dầu WTI mini 03/202317/02/2023Trước 21:00 ngày 15/02/2023
8MCLEH23Dầu WTI micro 03/202317/02/2023Trước 21:00 ngày 15/02/2023
9CLEH23Dầu WTI 03/202321/02/2023Trước 21:00 ngày 17/02/2023

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự