Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng hàng hóa tuần 21-23/12/2022

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Golden Finance thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGF23Khí tự nhiên mini 01/202323/12/2022Trước 21:00 ngày 21/12/2022
2LRCF23Cà phê Robusta 01/202323/12/2022Trước 21:00 ngày 22/12/2022
3NGEF23Khí tự nhiên 01/202326/12/2022Trước 21:00 ngày 22/12/2022
4BMG23Dầu Brent mini 02/202327/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
5MQIF23Bạc mini 01/202328/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
6MQCF23Đồng mini 01/202328/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
7MHGF23Đồng micro 01/202328/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
8QOG23Dầu Brent 02/202327/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
9RBEF23Xăng RBOB 01/202328/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGF23Khí tự nhiên mini 01/202327/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
2SIEZ22Bạc 12/202228/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
3MQIF23Bạc mini 01/202328/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
4SILZ22Bạc micro 12/202228/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
5CPEZ22Đồng 12/202228/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
6MQCF23Đồng mini 01/202328/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
7MHGF23Đồng micro 01/202328/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
8PLEZ22Bạch kim 12/202228/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022
9NGEF23Khí tự nhiên 01/202328/12/2022Trước 21:00 ngày 23/12/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

GF.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự