Thông báo: Lịch tất toán HĐ Hàng hóa ngày 06-10/04/2023

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Golden Finance thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUJ23Cao su RSS3 04/202324/04/2023Trước 15:00 ngày 06/04/2023
2QPJ23Dầu ít lưu huỳnh 04/202310/04/2023Trước 21:00 ngày 06/04/2023

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUJ23Cao su RSS3 04/202324/04/2023Trước 15:00 ngày 06/04/2023
2QPJ23Dầu ít lưu huỳnh 04/202312/04/2023Trước 21:00 ngày 10/04/2023

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

GF

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự