Thông báo: Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2022 tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 738/TB/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Chúng tôi xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch:

Lịch nghỉ lễ tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. thực hiện trong thời gian như sau:

  • Tết dương lịch : nghỉ làm việc vào thứ 2 ngày 03/01/2022

Trong thời gian nghỉ lễ, Khách hàng lưu ý:

1. Việc nộp tiền trong ngày thứ 2 ngày 03/01/2022 vẫn diễn ra bình thường theo quy định của MXV (từ 7h00 đến 22h00 các ngày làm việc trong tuần)

2. Việc rút tiền ký quỹ của tài khoản giao dịch tạm thời không thể thực hiện trong ngày thứ 2 ngày 03/01/2022

3. Việc giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài vẫn diễn ra bình thường theo khung giờ giao dịch đã công bố.

4. Từ thứ 3 ngày 04/01, các hoạt động nêu trên đều sẽ trở lại bình thường.

Công văn chi tiết của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV):

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự