Thông báo: Lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/04-01/05

Căn cứ Quyết định số 247/TB/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Golden Finance xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch:

Lịch nghỉ lễ tại Golden Finance và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. thực hiện trong thời gian như sau:

  • Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ làm việc vào thứ 2 ngày 11/04/2021
  • Nghỉ Giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động : nghỉ làm việc vào thứ 2 ngày 02/05/2022 và thứ 3 ngày 03/05/2022

Trong thời gian nghỉ lễ, Khách hàng giao dịch hàng hóa tại Golden Finance lưu ý:

1. Việc nộp tiền trong ngày 11/04, 02-03/05/2022 vẫn diễn ra bình thường theo quy định của MXV (từ 7h00 đến 22h00 các ngày làm việc trong tuần)

2. Việc rút tiền ký quỹ và các hoạt động khác như Mở TKGD mới ( bao gồm mở tài khoản ký quỹ, mở tài khoản CQG ) tạm thời không thể thực hiện trong ngày 11/04, 02-03/05/2022

3. Việc giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài vẫn diễn ra bình thường theo khung giờ giao dịch đã công bố.

4. Từ thứ tư ngày 04/05, các hoạt động nêu trên đều sẽ trở lại bình thường.

Công văn chi tiết của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV):

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự