Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 31/12/2021 – 03/01/2022

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch như sau:
Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:
– Thứ 6 ( 31/12/2021 )

– Thứ 2 ( 03/01/2022 )

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự