Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 29&31/08/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 29-31/08/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, Golden Finance xin thông báo:
Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:
– Thứ 2 ( 29/08/2022 )

– Thứ 4 ( 31/08/2022 )

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự