Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 24-28/12/2021

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch như sau:

Thứ 6: 24/12/2021

Thứ 2: 27/12/2021

Thứ 3: 28/12/2021

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự