Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 24-25/11/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 24-25/11/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, GF xin thông báo:
Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:

– Thứ 5 ( 24/11/2022 )
 nghi giao dich 2411-2

– Thứ 6 ( 25/11/2022 )

nghi giao dich 2511
nghi giao dich 2511-2


Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự