Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 20-24/04/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 20,21&24/04/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, Golden Finance xin thông báo:

Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:

– Thứ 5 ( 20/04/2023 )

– Thứ 6 ( 21/04/2023 )

nghi giao dich 2104
nghi giao dich 2104-2

– Thứ 2 ( 24/04/2023 )

nghi giao dich 2404
nghi giao dich 2404-2


 GF.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự