Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 16-19/09/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 16-19/09/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo:

Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:

– Thứ 6 ( 16/09/2022 )

– Thứ 2 ( 19/09/2022 )

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự