Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 07-10/04/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 07-10/04/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, Golden Finance xin thông báo:

Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:

– Thứ 6 ( 07/04/2023 )

nghi giao dich 0704
nghi giao dich 0704-2

– Thứ 2 ( 10/04/2023 )

nghi giao dich 1004nghi giao dich 1004-2
 Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự