Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 06/02/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 06/02/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, GF xin thông báo:

Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:

– Thứ 2 ( 06/02/2023 )

nghi giao dich 0202
nghi giao dich 0202-2

 


Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự