Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 03/12/2021

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch như sau:

Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch sản phẩm hàng hóa trên MXV sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch đã được công bố.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự