Thông báo: Hủy lệnh chờ của các sản phẩm phiên ngày 21/04/2023

Căn cứ vào thông báo của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại Golden Finance như sau: Huỷ lệnh chờ của các sản phẩm Cao su RSS3, Cao su TSR20, Quặng sắt phiên ngày 21/04/2023

  1. Theo thông báo từ phía Đối tác CQG (CQG), dự kiến trong ngày 22/04/2023 Đối tác CQG sẽ thực hiện việc bảo trì hệ thống giao dịch.
  2. Để chuẩn bị cho việc bảo trì lần này, Quý Khách hàng cần phải thực hiện huỷ toàn bộ các lệnh đặt chờ khớp (working) với hiệu lực GTC, GTD, GTT của các sản phẩm: Cao su RSS3 (TRU) thuộc Sở giao dịch hàng hóa OSE, Quặng sắt (FEF) và Cao su TSR 20 (ZFT) thuộc Sở giao dịch hàng hóa SGX trước thời điểm kết thúc giao dịch của mỗi sản phẩm trong phiên ngày 21/04/2023.
  3. Trong trường hợp Quý Khách hàng không thực hiện huỷ theo như thông báo, MXV sẽ thực hiện huỷ lệnh chờ của các sản phẩm trên.
  4. Việc đặt lệnh giao dịch đối với các sản phẩm TRU, FEF, ZFT sẽ trở lại bình thường vào phiên giao dịch ngày thứ Hai (ngày 24/04/2023).

Trân trọng,

GF.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự