Thông báo: Giao dịch sản phẩm mới Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro, Đồng micro tại MXV

Theo quyết định số 464/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc giao dịch sản phẩm mới Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro, Đồng micro thuộc Sở Giao dịch hàng hóa COMEX từ ngày 05/07/2022 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Sản phẩm mới MXV chi tiết dưới đây:

Lưu ý : Quyết định có hiệu lực từ 05/07/2022

Ký quỹ của Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro, Đồng micro như sau :

Đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn của các sản phẩm :

Mức ký quỹ hiện tại của các sản phẩm tham khảo thêm tại: https://goldenfinance.vn/ky-quy-va-thoi-gian-giao-dich/

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự