Thông báo: Ban hành mức ký quỹ giao dịch kim loại LME

Kính gửi: quý khách hàng

Golden Finance gửi thông tin các Quyết định về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch kim loại LME tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 24/10/2022.

Thông tin chi tiết

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự