Thay đổi biên độ giá giao dịch ngày 16/05/2023

Theo quyết định số481 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), GF xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 16/05/2023.

Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV

thay doi bien do gia 1505
thay doi bien do gia 1505-2
Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự