Người mới cần làm gì để thắng ở thị trường Forex? Đầu tư Forex cần bao nhiêu tiền? Forex có gì lợi hơn các kênh đầu tư khác? Rất nhiều người mới tham gia giao dịch đều không biết mình đang làm gì, thị trường Forex vận hành như thế nào. Rồi lại được nghe những bức tranh màu hồng của một số người không tốt vẽ nên dẫn tới việc thua lỗ, cháy tài khoản. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Mr.Lee Anh và Mr.Phạm Tuyên về cách để một người mới THẮNG BỀN VỮNG ở thị trường khốc liệt Forex.

Tập 1: Cơ duyên gia nhập thị trường tài chính

Tập 2: Nắm bắt cơ hội – Kiếm 1 triệu $ như thế nào?

Tập 3: Xác lập kế hoạch đầu tư

Tập 4: Quản trị vốn giao dịch

Tập 5: Quản trị tâm lý giao dịch

Tập 6: Xác lập phương pháp giao dịch (phần 1)

Tập 7: Xác lập phương pháp giao dịch (phần 2)

Tập 8: Ngủ quên trên đỉnh vinh quang

Tập 9: Copy Trading