LỊCH TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG NGÀY 24-29/05/2023

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công Ty CP Đầu Tư Golden Finance xin thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1BMN23Dầu Brent mini 07/202329/05/2023Trước 21:00 ngày 25/05/2023
2RBEM23Xăng RBOB 06/202329/05/2023Trước 21:00 ngày 25/05/2023
3QON23Dầu Brent 07/202329/05/2023Trước 21:00 ngày 26/05/2023
4MPOM23Dầu cọ thô 06/202331/05/2023Trước 15:00 ngày 29/05/2023
5SIEM23Bạc 06/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 29/05/2023
6SILM23Bạc micro 06/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 29/05/2023
7CPEM23Đồng 06/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 29/05/2023
8PLEM23Bạch kim 06/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 29/05/2023

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1SIEK23Bạc 05/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
2SILK23Bạc micro 05/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
3CPEK23Đồng 05/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
4MQCM23Đồng mini 06/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
5MHGM23Đồng micro 06/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
6PLEK23Bạch kim 05/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
7NGEM23Khí tự nhiên 06/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
8QON23Dầu Brent 07/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 29/05/2023
9BMN23Dầu Brent mini 07/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 29/05/2023
10RBEM23Xăng RBOB 06/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 29/05/2023

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự