Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
(Áp dụng từ ngày 08/12/2021 )

STTTên hàng hóaMã giao dịchNhóm hàng hóaSở giao dịch liên thôngKý quỹ ban đầuNguyên tệKý quỹ tối thiểuVNDTỷ giá
1NgôZCENông sảnCBOT1678USD45,869,808VND22780
2Ngô miniXCNông sảnCBOT336USD9,184,896VND22780
3Đậu tươngZSENông sảnCBOT3410USD93,215,760VND22780
4Đậu tương miniXBNông sảnCBOT682USD18,643,152VND22780
5Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT2750USD75,174,000VND22780
6Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT1925USD52,621,800VND22780
7Lúa mỳZWANông sảnCBOT2063USD56,394,168VND22780
8Lúa mỳ miniXWNông sảnCBOT413USD11,289,768VND22780
9Lúa Mỳ KansasKWENông sảnCBOT2338USD63,911,568VND22780
10Gạo Thô CBOTZRENông sảnCBOT990USD27,062,640VND22780
11Cà phê RobustaLRCNguyên liệu Công nghiệpICE EU1628USD44,503,008VND22780
12Cà phê ArabicaKCENguyên liệu Công nghiệpICE US9900USD270,626,400VND22780
13CacaoCCENguyên liệu Công nghiệpICE US2090USD57,132,240VND22780
14Đường 11SBENguyên liệu Công nghiệpICE US1478USD40,402,608VND22780
15Bông sợiCTENguyên liệu Công nghiệpICE US2915USD79,684,440VND22780
16Cao su RSS3TRUNguyên liệu Công nghiệpTOCOM72000JPY17,625,600VND204
17Cao su TSR20ZFTNguyên liệu Công nghiệpSGX825USD22,552,200VND22780
18Dầu cọ thôMPONguyên liệu Công nghiệpBMDX7000MYR46,368,000VND5520
19Bạch kimPLEKim loạiNYMEX4620USD126,292,320VND22780
20BạcSIEKim loạiCOMEX14850USD405,939,600VND22780
21ĐồngCPEKim loạiCOMEX6600USD180,417,600VND22780
22Quặng sắtFEFKim loạiSGX1980USD54,125,280VND22780
23Dầu WTICLENăng lượngNYMEX6435USD175,907,160VND22780
24Dầu WTI MiniNQMNăng lượngNYMEX3218USD87,967,248VND22780
25Khí tự nhiênNGENăng lượngNYMEX7040USD192,445,440VND22780
26Xăng RBOBRBENăng lượngNYMEX6765USD184,928,040VND22780
27Dầu BrentQONăng lượngICE EU7733USD211,389,288VND22780
28Dầu ít lưu huỳnhQPNăng lượngICE EU6214USD173,146,896VND22780
29Dầu WTI MicroMCLENăng lượngNYMEX644USD17,604,384VND22780
30Dầu Brent MiniBMNăng lượngNYMEX703USD19,588,392VND22780
31Khí tự nhiên MiniNQGNăng lượngNYMEX1925USD52,621,800VND22780
32Đồng LMELDKZ/CADKim loạiLME15275USD417,557,400VND22780
33Nhôm LMELALZ/AHDKim loạiLME3575USD97,726,200VND22780
34Chì LMELEDZ/PBDKim loạiLME3300USD90,208,800VND22780
35Thiếc LMELTIZ/SNDKim loạiLME17705USD483,983,880VND22780
36Kẽm LMELZHZ/ZDSKim loạiLME4125USD112,761,000VND22780
37Niken LMELNIZ/NIDKim loạiLME7794USD213,056,784VND22780

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
(Áp dụng giờ mùa đông 08/11/2021)

STTTÊN HÀNG HÓANHÓM HÀNG HÓASỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNGTHỜI GIAN GIAO DỊCH
1Ngô CBOTNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
2Ngô mini CBOTNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:45
(ngày hôm sau)
3Đậu tương CBOTNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
4Đậu tương mini CBOTNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:45
(ngày hôm sau)
5Dầu đậu tương CBOTNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
6Khô đậu tương CBOTNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
7Lúa mì CBOTNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
8Lúa mì mini CBOTNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:45
(ngày hôm sau)
9Lúa mì KansasNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:45
(ngày hôm sau)
10Gạo thôNông sảnCBOTThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 10:00
• Phiên 2: 20:30 – 01:45
(ngày hôm sau)
11Cà phê Robusta ICE EUNguyên liệu công nghiệpICE EUThứ 2 – Thứ 6:
16:00 – 00:30
(ngày hôm sau)
12Cà phê Arabica ICE USNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 – Thứ 6:
16:15 – 01:30
(ngày hôm sau)
13Ca cao ICE USNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 – Thứ 6:
16:45 – 01:30
(ngày hôm sau)
14Đường 11Nguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 – Thứ 6:
15:30 – 01:00
(ngày hôm sau)
15Đường trắngNguyên liệu công nghiệpICE EUThứ 2 – Thứ 6:
15:45 – 01:00
(ngày hôm sau)
16Bông ICE USNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 – Thứ 6:
09:00 – 02:20
(ngày hôm sau)
17Cao su RSS3 OSENguyên liệu công nghiệpTOCOMThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 13:15
• Phiên 2: 14:30 – 17:00
18Cao su TSR20 SGXNguyên liệu công nghiệpSGXThứ 2 – Thứ 6:
06:55 – 17:00
19Dầu cọ thôNguyên liệu công nghiệpBMDXThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 09:30 – 11:30
• Phiên 2: 13:30 – 17:00
20Bạch kim NYMEXKim loạiNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
21Bạc COMEXKim loạiCOMEXThứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
22Đồng COMEXKim loạiCOMEXThứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
23Quặng sắt SGXKim loạiSGXThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 06:10 – 19:00
• Phiên 2: 19:15 – 04:15
(ngày hôm sau)
24Dầu thô Brent ICE EUNăng lượngICE EUThứ 2 – Thứ 6:
07:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
25Dầu thô WTI NYMEXNăng lượngNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
26Khí tự nhiên NYMEXNăng lượngNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
27Xăng pha chế RBOB NYMEXNăng lượngNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
28Dầu ít lưu huỳnh ICE EUNăng lượngICE EUThứ 2 – Thứ 6:
07:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
29Dầu WTI mini NYMEXNăng lượngNYMEXThứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
30Đồng LMEKim loạiLMEThứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 02:00 (ngày hôm sau)
31Nhôm LMEKim loạiLMEThứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 02:00 (ngày hôm sau)
32Chì LMEKim loạiLMEThứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 02:00 (ngày hôm sau)
33Thiếc LMEKim loạiLMEThứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 02:00 (ngày hôm sau)
34Kẽm LMEKim loạiLMEThứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 02:00 (ngày hôm sau)
35Niken LMEKim loạiLMEThứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 02:00 (ngày hôm sau)