7 cấp độ đầu tư tài chính

Posted on
Trong cuốn sách “Dạy con làm giàu” của Robert T. Kiyosaki. Người cha giàu đã nói với con trai: “Con không thể dạy cho ai đó trở thành một nhà…

Đầu tư tài chính là gì?

Posted on
Đầu tư tài chính là việc sử dụng khoản tiền (nhàn rỗi) đầu tư vào các hoạt động tài chính như: chứng khoán, trái phiếu, tín phiếu kho bạc… hoặc…

Thuật ngữ

Posted on
Các thuật ngữ dùng trong giao dịch hàng hóa phái sinh Thị trường giao dịch hàng hóa thông thường rất mơ hồ về khái niệm, thuật ngữ cơ bản, tuy…

Sàn giao dịch uy tín

Posted on
Các sàn giao dịch hàng hóa uy tín trên thế giới 1. Sàn CBOT Hội đồng thương mại Chicago (CBOT) là một sở giao dịch hàng hóa được thành lập…