HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VÀ HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

Hiện nay, hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn trong hàng hóa phái sinh được là hai loại hợp đồng được các nhà đầu tư thực hiện rất nhiều. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn này. Bài viết về so sánh hai loại hợp đồng sẽ giúp các nhà đầu tư có thể phân biệt rõ và hiểu đúng về chúng.

Điểm giống nhau giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn

Sản phẩm của thị trường hàng hóa phái sinh
Cả hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là sản phẩm của chứng khoán phái sinh, đều sử dụng tài sản cơ sở làm công cụ tài chính chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số, …

Phương thức thanh toán
Cả hai loại hợp đồng này có cùng phương thức thanh toán đó chính là thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển giao tài sản cơ sở.

Hình thức chuyển nhượng tài sản
Hình thức chuyển nhượng tài sản của hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai đều là giữa các nhà đầu tư với nhau.

Rủi ro thanh toán
Đầu tư vào lĩnh vực nào cũng có rủi ro, và chứng khoán phái sinh cũng không loại lệ. Cả hai loại hợp đồng đều được đảm bảo với công ty thanh toán bù trừ để đảm giảm thiểu tối đa rủi ro thanh toán.

Điểm khác nhau giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn

Khái niệm
Hợp đồng tương lai (Futures Contract)Hợp đồng quyền chọn (Options Contract)
 • Là các thỏa thuận để giao dịch một tài sản cơ bản vào một thời điểm trong tương lai với mức giá được xác định trước.
 • Là hợp đồng được tiêu chuẩn hóa cho phép nhà đầu tư giao dịch tài sản cơ bản ở một mức giá xác định trước một ngày nhất định (ngày hết hạn của quyền chọn).
 • Hợp đồng tương lai là các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa được giao dịch trên một sàn nơi chúng có thể được mua và bán bởi các nhà đầu tư.
 • Có hai loại quyền chọn: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Quyền chọn bán cung cấp cho người mua quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua tài sản cơ bản ở mức giá được xác định trước trước ngày hết hạn, trong khi quyền chọn bán cung cấp cho người mua quyền bán.
Đặc điểm mỗi loại hợp đồng
Đặc điểmHợp đồng tương lai (Futures)Hợp đồng quyền chọn (Options)
Tính chuẩn hóa
 • Được giao dịch và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch hàng hóa thế giới có liên kết với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Chính vì vậy, hợp đồng tương lai tiêu chuẩn hóa về cả giá trị, điều khoản, và khối lượng tài sản cơ sở.
 • Không cần phải tiêu chuẩn hóa các điều khoản, giá trị hoặc số lượng của tài sản cơ sở. Tài sản cơ bản của hợp đồng này có thể là bất kỳ loại tài sản nào.
Được niêm yết
 • Được niêm yết Giao dịch trên thị trường tập trung
 • Không niêm yết
 • Giao dịch trên thị trường OTC
Bù trừ và ký quỹ
 • Các bên tham gia yêu cầu cần phải ký quỹ để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán mang tính bắt buộc.
 • Hợp đồng này được bù trừ và ghi nhận hằng ngày, thông tin lãi, lỗ sẽ được thông báo vào tài khoản ký quỹ của các nhà đầu tư theo giá thực tế , và sẽ có cuộc gọi ký quỹ bổ sung khi cần thiết.
 • Các bên tham gia thị trường không cần ký quỹ.
 • Bên mua quyền chọn sẽ trả chi phí sau khi ký hợp đồng, và người bán có nghĩa vụ thực hiện điều đó cho người mua.
 Vị thế
 • Nhà đầu tư có thể đóng các vị thế bất cứ lúc nào thông qua vị thế đảo ngược của cùng một hợp đồng tương lai, điều này cho phép chủ sở hữu hợp đồng sử dụng tiền một cách linh hoạt.
 • Có hai loại quyền chọn: quyền chọn mua và quyền chọn bán.
Tính bắt buộc
 • Người tham gia phải thực hiện nghĩa vụ quyền chọn của mình vào ngày đáo hạn.
 • Người tham gia có quyền thực hiện  (không phải nghĩa vụ) vào ngày đáo hạn
Quy mô hợp đồng
 • Không có quy mô hợp đồng
 • Quy mô hợp đồng được quy định theo điều khoản của hợp đồng

Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai đều là hai loại hợp đồng đóng vai trò quan trọng và được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch chứng khoán phái sinh. Hợp đồng quyền chọn có thể làm giảm số tiền thua lỗ, không giống như hợp đồng tương lai, nhưng hợp đồng tương lai đảm bảo sự an toàn cho các hợp đồng được thực hiện vào một ngày cụ thể. Tùy vào tính cách mà mục đích của mỗi người, các nhà đầu tư cần hiểu rõ loại hợp đồng nào là phù hợp với mình và từ đó sẽ có những chiến lược đầu tư đúng đắn, hiệu quả.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự