Thông báo: Hủy lệnh chờ của các sản phẩm phiên ngày 21/04/2023

Thông báo: Hủy lệnh chờ của các sản phẩm phiên ngày 21/04/2023

Căn cứ vào thông báo của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại Golden Finance như sau: Huỷ lệnh chờ của các sản phẩm Cao su RSS3, Cao su TSR20, Quặng sắt phiên ngày 21/04/2023